מערכת ניהול קבצים ללקוחות החברה

בניית מערכת הורדת קבצים מבוססת פאנל ניהול אישי וקבצים מותאמי הרשאות. הטמעת עיצוב אישי מיוחד. תבנית מ-0.