מערכת ניהול קבצים ללקוחות החברה

בניית מערכת הורדת קבצים מבוססת פאנל ניהול אישי וקבצים מותאמי הרשאות.הטמעת עיצוב אישי מיוחד.תבנית מ-0.