בניית מערכת הורדת קבצים מבוססת פאנל ניהול אישי וקבצים מותאמי הרשאות.

הטמעת עיצוב אישי מיוחד.

תבנית מ-0.