מערכת לימודים בתחום שוק ההון

מבוססת וורדפרס, בעלת הרשאות משתנות לכל משתמש

ציר התקדמות, קורסים שונים, תעודה אלקטרונית לכל לקוח

ושידור הסרטונים משרת פרטי